13:072022-02-28

Skaraborgsregionen hamnar plats 11 på Intelligent Logistik lista "Sveriges 25 bästa logistiklägen 2022.

Intelligent Logistik har sedan 2005 årligen listat Sveriges bästa logistiklägen för att vägleda den som vill etablera ett centrallager för konsumtionsvaror i Sverige. Listan kombinerar mjuka kriterier som tillgång till logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat med hårdare kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång, logistikstock och etableringar.

I år hamnar Skaraborgsregionen på plats 11. I motiveringen står följande:

"Skaraborgsregionen är ett starkt logistikläge, inte minst tack vare järnvägsinfrastruktur med en välfungerande torrhamn med effektiv, daglig matning med godspendel till och från Göteborgs hamn för både råvaruindustrin och handelslogistiken, med Jula som största brukare, vars centrallager fortsätter att växa. Läget har en stadig tillväxt av logistikytor och klättrar två placeringar på årets lista."