11:492022-09-30

Julas jättelager blir ännu större – köper mark för fler byggen

nyhet-lagret-blir-storre-3.jpg

Nu köper Jula de sista 100000 kvadratmeter företaget haft på hand på Marjarp. Samtidigt är bolaget i slutfasen av planeringen av det jättelika lagret vid spårområdet. Planerna har växt, från 50000 till 65000 kvadratmeter, plus 10000 kvadratmeter under tak för omlastning.

Det är fyra år sedan Jula-koncernen, med bolaget Jula Logistic AB, gjorde det första köpet på Marjarp. Våren 2018 köpte Jula dryport-terminalen för 24 miljoner, och fick samtidigt ett markanvisningsavtal på 300 000 kvadratmeter. Redan i september samma år fullföljdes affären, när Jula köpte loss ett nytt terminalspår och 250 000 kvadratmeter mark för 28,4 miljoner. Jula hade dessutom fått option på ytterligare 100 000 kvadratmeter i industriområdet.

På måndagskvällen sa fullmäktige ja till att den marken skulle säljas, med en prislapp på totalt drygt nio miljoner kronor. Det är det sista området som Jula Logistics AB har haft anvisningsavtal på. Det ligger utmed Skaravägen, från 46:an ned till rondellen som leder in till Marjarp och Brogärdets industriområde.

Lennart Karlsson, vd för Jula Logistic AB, säger att marken behövs för bolagets planer.

– Det är viktig mark för att kunna expandera vidare med nya lagerbyggnader, säger han.

Enligt köpeavtalet förbinder sig Jula att bygga 30000 kvadratmeter lager i området.

Vid spårområdet väntar det stora lagerbygget som Lennart Karlsson avslöjade planerna på i september i fjol. Då presenterades det som ett bygge på 50000 kvadratmeter, med en investering på en kvarts miljard kronor. Men sedan dess har det tänkta bygget växt till 65000 kvadratmeter. Till det kommer en omlastningsyta under tak på 10000 kvadratmeter utmed tågspåret in i området.

– Det blir en värdefull yta för omlastning, och den kan tillfälligt utnyttjas för lager, säger Lennart Karlsson.

Att de planerade lagerytorna växt sedan projektet presenterades i fjol kan tolkas som att det gått bra att hitta intressenter som vill hyra in sig i terminalen.