09:572021-11-01

Jula Logistics storsatsar med ellastbil

Jula Logistics har sedan 2015 använt extra långa lastbilar från Scania för att transportera sitt gods vidare från torrhamnen i Falköping till lagret i Skara. Nu tar man även nästa steg, och elektrifierar HCT-lastbilen. Det nya fordonet tas i drift 2022.

– Vi använder intermodala transporter, där varorna anländer med båt till Göteborg och lastas om till tåg som åker till Falköping. Därifrån fraktas godset med lastbil den sista sträckan till vårt lager i Skara. Att nu göra denna transportkedja ännu mer hållbar genom att använda en eldriven lastbil med laddning från de solpaneler vi kommer bygga på vårt lager är givetvis fantastiskt, kommenterar Lennart Karlsson.

Europeiska lastbilar kan transportera ca 40 ton och ta med en container på drygt 12 meter. Jula Logistics fordon är dubbelt så stort, vilket innebär att den tar med sig två containrar och mäter 32 meter. Detta fordon har en totalvikt med last och släp på upp till 64 ton. Genom att frakta mer gods per körning och minska antalet turer mellan lager och omlastningscentral varje dag gör Jula en besparing av energi och utsläpp på 70 procent per transporterad enhet. Scania ska leverera det elektrifiera fordonet åt Jula Logistics.

– I vår strävan mot nollutsläpp och för att nå våra klimatmål krävs elektrifiering. Ett nära partnerskap med andra aktörer som delar våra värderingar är viktigt för att det ska ske i den hastighet som är nödvändig. Vi kan inte göra det på egen hand, och Jula Logistics är en uppskattad partner som tar stort ansvar för klimatet, kommenterar Fredrik Allard, chef för E-mobility på Scania.

Detaljerad energiåtgång, optimerade ruttscheman och laddningsbehov är på förhand minutiöst simulerat för detta transportflöde. Den lösning som Scania bistår Jula Logistics med innebär att efter en laddning kan det extra långa och tunga fordonet gott och väl köra ett par gånger tur och retur från omlastningen i Falköping till lagret i Skara, en sträcka på ca 6 mil. 

– Den nya extremlånga och tunga el-lastbilen är ett tydligt exempel på hur en nära dialog med kunden gör att vi tidigt kan ta fram ett specifikt fordon för ett kundbehov även för en modell som inte finns i serieproduktion, kommenterar Allard.

Scania och Jula-koncernen satsar på ett långsiktigt partnerskap med omfattande elektrifiering av de transportflöden Jula Logistics kontrollerar. Elektrifieringen av 32-meterslastbilen är bara början. 

Den förändring som nu genomförs betyder även att Julas fraktverksamhet flyttas över till Jula Logistics vilket innebär att Jula Logistics blir fraktsäljare till Jula AB. Detta är en renodling av verksamheterna som innebär att Jula AB äger produkterna och Jula Logistics utför en frakttjänst, rent praktiskt kommer verksamheten fortgå oförändrat.

Den förändringen genomförs från årsskiftet 2021/2022.

Projektet är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.